Business coaching

Investeer in de persoonlijke ontwikkeling van je medewerkers

Je ‘persoonlijke ontwikkeling’ is een term die vaak in een werkcontext valt.

Je neemt een nieuwe rol op, met meer of andere verantwoordelijkheden, en misschien kan je daarvoor nog wat extra competenties goed gebruiken, of moet je gaan toepassen wat je nog niet helemaal in de vingers hebt.

Of, uit de feedback van je verantwoordelijke, je collega’s of anderen komen ‘aandachtspunten’ naar voor, die je belemmeren om je ten volle waar te maken op je werk.

Genoeg aanleidingen voor je werkgever om je een coachingtraject aan te bieden.

Dat start met een overleg tussen jou, mij en je leidinggevende en/of iemand van HR. We bekijken wat precies de doelstellingen zijn en maken werkafspraken over hoe we die gaan bereiken.

Daarna is het aan ons, coachee en coach, want in elke coaching is privacy heilig. Meestal komen we een heel eind in vijf sessies, telkens van een uur of twee, waarna we nog een afsluitend gesprek hebben met je leidinggevende en/of iemand van HR.

Lijkt je dit wat? Vraag het aan je leidinggevende of HR. In veruit de meeste gevallen is het een effectiever en goedkoper antwoord op je vraag naar persoonlijke ontwikkeling dan een training of andere alternatieven.


Laat ons dit samen onderzoeken


%d bloggers liken dit: