Jouw organisatie. Alles over mijn aanbod voor bedrijven.

Een veilige haven, de vloot klaar om uit te varen.

Weten wie je bent. Een strategie. Veranderingen.

Heerlijk.

Een bedrijf of een afdeling leidt je met rationaliteit en excel. Je baseert je beslissingen louter op harde feiten en bedrijfseconomische modellen.

Helaas.

Was het maar zo simpel … In het echte leven spelen emoties een belangrijke rol, blijken je medewerkers, leveranciers en klanten mensen van vlees en bloed en is hun gedrag nauwelijks te voorspellen.

Meer nog, elke organisatie heeft een ziel, een eigen persoonlijkheid. Iets bijzonders, waar je niet zo makkelijk de vinger op kan leggen. Dat valt je des te meer op wanneer je als buitenstaander voor het eerst zo’n organisatie binnenwandelt. Als nieuwe medewerker, als consultant. Het zit ‘in de muren’, en het blijft, ook wanneer de mensen die deel uitmaken van de organisatie veranderen.

Die ziel heet officiëel ‘de bedrijfscultuur’, en bestaat uit laagjes van verhalen, Edgar Schein noemt dat gemeenschappelijke veronderstellingen.

De bedrijfscultuur is de som van de gemeenschappelijke veronderstellingen die een groep werknemers in de loop der jaren heeft opgedaan. Deze gemeenschappelijke veronderstellingen zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke normen en waarden en hebben geleid tot een onbewuste vanzelfsprekendheid. Cultuur ontstaat in wisselwerking tussen de organisatie en zijn omgeving.

Edgar Schein

Het is met die identiteit dat ik als veranderingsmanager aan de slag ga.

Veranderingen kunnen enkel slagen wanneer ze in lijn zijn met die identiteit. Culture eats strategy for breakfast, weet je wel. Het gaat over aarden en wortels, en trouw zijn aan jezelf als de beste basishouding om je strategie een lange termijn perspectief te geven.

Je cultuur expliciet benoemen, ze bespreekbaar maken, is een erg verrijkende stap. Het zorgt dat je van je organisatie een gemeenschap maakt, met betrokkenheid en zin om samen een verhaal te maken.  

En ja, daarna komen excel en de economische modellen. Strategie, tactiek, operationele plannen. En veranderingen, goed onderbouwde, geplande, succesvolle veranderingen.

Benieuwd hoe organisatiecultuur bespreekbaar te maken?

Daarvoor heb ik een specifieke aanpak uitgewerkt, gebaseerd op de theorie van Schein en de logische niveau’s van Bateson.

Je vindt er alles over hier.

Een lange termijn strategie sluit aan bij je eigen cultuur, je DNA als organisatie.

Ik begeleid organisaties graag op dit traject met op maat gemaakte workshops en redactiewerk.

Je vindt er alles over hier.

Je weet waar je staat, je weet waar je naartoe wil, je hebt je kompas in de hand.

Dat gaat vaak gepaard met grote veranderingen. Niet altijd is het makkelijk om ze door te voeren.

Je vindt er alles over hier.


Laten we samen wat bouwen.


%d bloggers liken dit: