Veranderingen

Onderweg.

Je weet waar je staat, je weet waar je naartoe wil, je hebt je kompas in de hand.

Het is tijd om de veranderingen nu ook echt te gaan doorvoeren. Het is een stap die veel vraagt van een organisatie. Externe hulp of begeleiding kan een goede optie zijn om tempo en focus te blijven houden op de veranderingen.

Ik ben beschikbaar om deze veranderingen samen met de organisatie door te voeren. Dat kan in verschillende vormen, al naargelang wat de organisatie nodig heeft.

Als interim manager neem ik tijdelijk een rol op in het managementteam van de organisatie of de afdeling waar de verandering plaatsvindt. Het gaat steeds om een opdracht van bepaalde duur, met duidelijke afspraken over doelstellingen.

Als veranderingsmanager zorg ik voor impactanalyse, stakeholdermanagement en communicatie – en wat er verder nog aan maatregelen en acties nodig is om de verandering te laten slagen.

Als teamcoach begeleid ik teams die een verandering aansturen of doormaken.

Een combinatie van deze rollen is altijd mogelijk en bespreekbaar.

Voor elk van deze rollen gebruik ik gepaste methodes en modellen, en kan ik bogen op een jarenlange ervaring.


Laten we samen wat veranderen.


%d bloggers liken dit: